RAŠĖS HIPODROMAS

    Rašės Hipodromas, Utena

    Esamas Rašės hipodromas rekonstruojamas pagal Europos standartus. Įrengiama nauja tako danga, aptvarai, rekonstruojama esama tribūna, statomi nauji administraciniai ir hipodromo aptarnavimo pastatai, žirgų boksai, aptarnaujančios technikos pastatas, įrengiami parkingai. Hipodromas projektuojamas ,remiantis Prancūzijos hipodromų patirtimi. Bendras pastatų plotas apie 4500 kv. m., tvarkomos teritorijos plotas apie 1.5 hektaro. Planuojama statyba 2010 – 2013 metai.

    Projekto architektai: Artūras Imbrasas, Linas Juškėnas, Jokūbas Jurgelis