DIPLOMINIS DARBAS VEIMARE, VOKIETIJA

    Diplominio darbo tema VISI (Vilniaus Inžinierinis Statybos Institutas) Buvo Naujoji Veimaro Filharmonija miesto centre, prie esamo teatro. Prieš kuriant diplominį darbą mėnesį gyvenome Veimare, tyrėm jo aplinką, senamiestį, fiksavome istorinių pastatų detales. Veimaras – bauhauzo sostinė, todėl ir projektuojamai Filharmonijai pasirinkome reminescencijas, išgarsinusias miestą ir jo kūrėjus pasaulyje. Diplomas sėkmingai apgintas.

    Diplomo vadovas: Vytautas Dičius

    Diplomantai: Asta Imbrasienė ir Artūras Imbrasas